Kontakt

FLOT-Ing.Švrček

Bernolákova 4, 90851 Holíč

IČO: 22702687 / IČ DPH: SK1020292724

Bankové spojenie: ČSOB, a.s., č.ú. SK19 7500 0000 0040 0619 4182

Zapísaný: ZR SR OÚ Senica, ČZR 206-1857

Prevádzka:  Divadlo rodiny Švrčkových, Kaštieľ BESEDA, Bernolákova 4,  908 51 Holíč

Martina Chalupová,  +421 948 092 120,  Event asistent ,   sekretariat@flot.sk

Ing. Jozef Švrček,  info@flot.sk,  Riaditeľ Divadla rodiny Švrčkových