Kontakt

BESEDA OZ – kultúrne a vzdelávacie centrum

Bernolákova 386/4, 908 51 Holíč

IČO: 54 441 005, DIČ: 212 173 6452

Číslo účtu v tvare IBAN: VÚB banka , IBAN: SK9502000000004604312951

Zapísaný: MVSR, číslo spisu SVS-OVS3-2022/016851, reg.č. VVS/1-900/90-63558

Office: besedaOZagenda@gmail.com, +421 948 092 120

FLOT-Ing.Švrček

Bernolákova 4, 90851 Holíč

IČO: 22702687 / IČ DPH: SK1020292724

Bankové spojenie: ČSOB, a.s., č.ú. SK19 7500 0000 0040 0619 4182

Zapísaný: ZR SR OÚ Senica, ČZR 206-1857

Prevádzka:  Divadlo rodiny Švrčkových, Kaštieľ BESEDA, Bernolákova 4,  908 51 Holíč

Kontakt: +421 948 092 120,  sekretariat@flot.sk

Ing. Jozef Švrček,  Riaditeľ Divadla rodiny Švrčkových